Stacja radiowa we Lwowie

    Pierwszą siedzibą radia lwowskiego został  wydzierżawiony w 1929 roku pawilon centralny Targów Wschodnich. Montaż samej aparatury nadawczej trwał tydzień. Odbywał się pod nadzorem inż. Hellera. Prace ukończono 10 stycznia 1930 roku. Stacja  nadawcza o mocy 1,7 kW została próbnie uruchomiona o godzinie 2335. Oficjalnego otwarcia stacji dokonano 15 stycznia 1930 roku i od tego dnia zaczęto nadawać regularnie program. Emitowano go codziennie w godzinach 1745-2000.  W tym samym pawilonie mieściło się również studio. W początkowym okresie stacja pełniła rolę przekaźnika, retransmitując program ogólnopolski, uzupełniony lokalną audycją reklamową "Rozmaitości". Rolę spikerów pełnili wówczas dyżurni inżynierowie stacji radiowej.

Stacja PR na Targach Wschodnich - Lwów 1938   

Polski Radio Lwów

 
Pawilon centralny na Targach Wschodnich. Pierwsza siedziba Polskiego Radia we Lwowie (fot. 1930 rok)  

 

        1 kwietnia 1930 roku ruszyła budowa nowej 16 kW stacji nadawczej na ul. Ponińskiego oraz adaptacji mieszkań i kawiarni w kamienicy na siedzibę studiów i zaplecza biurowego przy ul. Batorego 6. Stację nadawczą wyposażono w angielską aparaturę firmy Marconi. Montowano ją pod nadzorem przedstawiciela firmy inż. Petersena. Rozruch próbny dokonano w grudniu 1930 roku nie przerywając nadawania programów z istniejącej, starej stacji.  Dyrektorami rozgłośni zostali: Witold Scazighino, dyrektorem programów Juliusz Petry (późniejszy dyrektor naczelny), Janusz Żuławski, kierownikiem technicznym Witold Korecki, kierownikiem muzycznym Dr. Adam Sołtys, kierownikiem audycji dziecięcych Ada Artzt, kierownikiem programów religijnych ks. Michał Rękas, kierownikiem amplifikatorni Karol Klimsza. Referaty prowadzili:  sportowy -  Rudolf Wacek, prasowy - Tadeusz Fabiański, propagandy - Witold Majewski. Spikerami zostali: Bohdan Sadowski, a następnie Celina Nahlik (późniejsza autorka reportaży muzycznych), później Jerzy Tepa, Wiktor Budzyński (późniejszy twórca Wesołej Fali i kierownik referatu literackiego), Czesław Halski, Kazimierz Wajda ("Szczepko").

   

Nowy budynek stacji nadawczej o mocy 16 kW we Lwowie.

 Fragment urządzeń nadajnika.

            

  

      Zdjęcia budynku stacji nadawczej oraz studia na ul. Ponińskiego we Lwowie po modernizacji. Nowy nadajnik oddano do użytku 19 września 1936 roku o godzinie 1600.  Moc nadawczą podwyższono z 16 do 50 kW. Była to pierwsza stacja z regionalnych, przewidziana w planie inwestycji Polskiego Radia do podniesienia mocy radiostacji, do 50 kW. Studia i aparaturę nadawczą wykonał tak jak w pozostałych stacjach nadawczych w Polsce Wydział Budowy Polskiego Radia pod nadzorem inż. Hellera.

Witold Scazighino 

Juliusz Petry

Janusz Żuławski

 ks. Michał Rękas

Henryk Vogelfanger i Kazimierz Wajda ( Szczepko i Tońko)

Zespół radiowy stacji lwowskiej ( fot. początek lat 30-tych )
 

Witold Korecki

 

Jerzy Tepa

Celina Nahlik

Rudolf Wacek

W lecie 1938 roku Polskie Radio we Lwowie zakupiło przy ul. Mochnackiego tereny o pow. 3000 m2 pod nowy budynek rozgłośni. Projekt zakładał wzniesienie budynku o kubaturze 9000 m3.

Powrót do mapy

Powrót do historii