WĘDRÓWKA PO SKALI DAWNE STACJE PR FALE DŁUGIE FALE ŚREDNIE P O W R Ó T

ZAPRASZAMY NA WĘDRÓWKĘ PO SKALI ODBIORNIKA

Pierwsi użytkownicy odbiorników radiofonicznych nie mogli sobie pozwolić na komfort ustawienia wskazówki na miejsce z nazwą stacji na skali. Odbiorniki z nazwami  stacji pojawiły się dopiero na początku lat trzydziestych. Początkowo bardziej popularne było podawanie w metrach długości fali, na jakiej nadaje stacja, później upowszechniły się "kilocykle na sekundę" (ksc), czyli obecne kiloherce (kHz).

Wyszukiwanie stacji radiowych na zakresach AM jest już zjawiskiem zanikającym. Powszechne wprowadzenie nadawania audycji techniką FM na falach ultrakrótkich spowodowało, iż zainteresowanie odbiorem AM zmalało niemal do zera. Wiele współczesnych odbiorników nie ma nawet takich zakresów. Dodatkową konkurencją dla klasycznych odbiorników radiowych jest odbiór audycji w technice cyfrowej, przy pomocy anten satelitarnych lub za pośrednictwem internetu.

Jeśli jednak dasz się zaprosić na wędrówkę po falach eteru, zajrzyj do naszej ściągi. Na wędrówkę najlepiej wybrać się wieczorem, kiedy większość stacji średniofalowych odbierana jest na fali odbitej. Znajomość rozmieszczenia stacji na skali może być również przydatna do szybkiej oceny stanu technicznego odbiornika i sprawdzenia prawidłowości jego zestrojenia.

W przeciwieństwie do innych materiałów z tej witryny, które powinny być - i są - zabytkowe, wykazy stacji radiowych są aktualne. Słyszalność poszczególnych stacji była weryfikowana w pd-wsch. rejonie Polski, w innych miejscach może przedstawiać się inaczej (za wyjątkiem stacji najsilniejszych).


WĘDRÓWKA PO SKALI DAWNE STACJE PR FALE DŁUGIE FALE ŚREDNIE P O W R Ó T