Powrót

WĘDRÓWKI NA FALACH ETERU

 Wędrówka po skali
Wirtualne wędrówki po świecie nie są wymysłem epoki internetu. Już kilkadziesiąt lat temu nie ruszając się z domu można było odwiedzić Paryż, Londyn, Wiedeń, Budapeszt ...
 Stacje nadawcze w Polsce do II wojny światowej
W dniu 31 sierpnia 1939 r. nadawało w Polsce na falach długich i średnich 10 stacji  o łącznej mocy 424 kW. Zasięg długofalowej Warszawy I wynosił 300 km dla odbiorników detektorowych.
 Dzisiejsze stacje na falach długich
Przy pomocy przeciętnego odbiornika superheterodynowego można odebrać ponad 20 stacji nadających audycje na falach długich. 
 Dzisiejsze stacje na falach średnich
Na falach średnich mamy znacznie większy wybór odbieranych stacji.

WĘDRÓWKA PO SKALI DAWNE STACJE PR FALE DŁUGIE FALE ŚREDNIE POWRÓT