Stacje radiowe Polskiego Radia - Wilno

Wilno stacja radiowa 1928 r

Witold Hulewicz 1928 r 

Witold Hulewicz - Dyrektor programowy   (foto 1928)                                             por. Roman Pikiel - Dyrektor techniczny stacji (foto 1928)

studio radiowe w Wilnie 1928 r

Adaptowany budynek pierwszej stacji radiowej w Wilnie ( foto 1928)

Studio radiowe (foto 1928)

Wilno studio 1929 rok. Foto ze zbiorow NAC

Budowa nowego budynku stacji nadawczej ( foto 1930 r)

Studio radiowe. Przy mikrofonie Halina Hohendlinger (foto 1929)

 Budowa masztów nadawczych nowej stacji wileńskiej ( foto 1930 r)

 

stacja Polskiego Radia w Wilnie

Oficjalne otwarcie radiostacji wileńskiej (po kilku tygodniowych próbach) nastąpiło 15 stycznia 1928 roku. Uroczystości rozpoczęły się od transmisji mszy z Bazyliki Wileńskiej. Poświęcenie stacji nastąpiło o 17 00. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyrektor Polskiego Radja Zygmunt Chamiec, Wojewoda Wileński Władysław Raczkiewicz, generał Bolesław Popowicz i przedstawiciel Związku słuchaczy miasta Wilno ob. Alfred Kopeć. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przed mikrofonem wystąpił chór "Echo" a "Sonety Krymskie" Adama Mickiewicza recytował Juliusz Osterwa.

 

Stacja nadawcza Polskiego Radia w Wilnie. Modernizację przeprowadzono w dwóch etapach. W 1935 roku rozgłośnia wileńska otrzymała nowy budynek przy ul. Mickiewicza 22  Jesienią 1936 roku podwyższono moc nadajnika z 16 kW do 50 kW.

Powrót do mapy