Stacja Polskiego Radia w Krakowie

        Pod koniec  stycznia 1927 roku rozpoczęto montaż przywiezionej z Warszawy do Krakowa  aparatury nadawczej. Nadajnik został zdemontowany ze stacji próbnej Polskiego Towarzystwa Radjotechnicznego, która użyczyła swojego terenu i masztów do początkowego nadawania audycji przez spółkę Polskie Radio S.A.( od marca 1926 do 15 stycznia 1927)  Rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie jako druga w Polsce rozpoczęła emisję programów 15 lutego 1927 roku na fali 422 m (później 566m). Stacja została zbudowana pod nadzorem inż. Włodzimierza Stryckiego w poaustriackim bastionie fortecznym na Zwierzyńcu. Aparaturę nadawczą  zestawiono i uruchomiono pod nadzorem inż. Józefa Mińskiego przy współpracy dawnego operatora stacji PTR Władysława Cetnera. Dział techniczny twirzyli jeszcze: inż. Piotr Solecki, Adolf Hertzig, Stanisław Sychowski, Aleksander Janik. Nadajnik uzyskał moc 2 kW w antenie która zawieszona była na dwóch 60 metrowych masztach. Pozwalało to na odbiór audycji na odbiornikach kryształkowych w promieniu 40-60 km od nadajnika. W tym czasie w okręgu krakowskim było zarejestrowanych 2311 odbiorników radiowych, w samym mieście 427- dane z 1 stycznia 1927 roku (po uruchomieniu stacji, w połowie 1928 w samym mieście,  zarejestrowanych już było 8874 radioodbiorników) . Pierwszą spikerką (a drugą w ogóle w Polsce) studia krakowskiego  mieszczącego się przy ul. Basztowej 9 została Lena Meyerholdowa. Kierownictwo techniczne objął Józef Miński, kierownikiem działu odczytów (dziś raczej nazywałby się działem publicystycznym) został prof. dr Jan Nowak, później prof. Jan Reguła, muzycznego prof. dr Zdzisław Jachimecki, kierownikiem działu łączności ze słuchaczami (również reżyserem słuchowisk, później kierownik programowy rozgłośni krakowskiej) inż. Stanisław Broniewski. Serwis sportowy przygotowywał dr Henryk Szadkowski. Pierwsza transmisja hejnału z wierzy Mariackiej odbyła się 16 kwietnia 1927 roku. 16 marca 1930 P.R. Kraków transmituje pierwszą mszę z Katedry na Wawelu.  Stacja kilkakrotnie zmieniała falę nadawania. W styczniu 1934 roku przeszła z fali 312,8 m na 304,3 m

Pierwsza siedziba rozgłośni krakowskiej mieszcząca się przy ul. Basztowej 9 Wnętrze studia Polskiego Radia w Krakowie (fot. 1927 rok) Dyrektor stacji Polskiego Radia w Krakowie Bronisław Winiarz. Pełnił tę funkcję od początku powstania rozgłośni do wybuchu wojny w 1939 roku

Przed wejściem na Pierwszą Wystawę Radiową w Krakowie. (fot. 1927 rok)

        Studio rozgłośni krakowskiej - 22 maja 1927 roku. Pierwszy koncert Karola Szymanowskiego transmitowany przez radio. Rozgłośnia dysponowała jedynym studiem i jednym mikrofonem. Na zdjęciu w środku Karol Szymanowski, prof. Z.Jachimecki (pierwszy kierownik programów muzycznych). Stoją J. Dubiska i L. Marek-Onyszkiewiczowa. W tle, po prawej zainstalowany mikrofon Marconiego.

 Noc z 19 na 20 maja 1928 roku. w rozgłośni P.R. w Krakowie. Udana retransmisja audycji radiowej z USA na własnoręcznie wykonanej aparaturze. Siedzą od prawej: prof. dr Witold Wilkosz (wybitny matematyk, prelegent rozgłośni krakowskiej), inż. Józef Miński (kierownik techniczny stacji), stoją: inż. M. Kibiński, inż. Kaziród, inż. Solecki oraz Bronisław Winiarz (kierownik stacji krakowskiej).

Poforteczny  bastion w którym mieściła się krakowska aparatura nadawcza

Aparatura stacji nadawczej w forcie na Zwierzyńcu

 

            W 1935 roku następuje przeprowadzka rozgłośni do nowego budynku znajdującego się na ul. Pędzichów-Boczna 6. Jest to obiekt mieszczący na parterze trzy studia - koncertowe o wymiarach 12x6m, literackie 6,5x5,5 oraz spikerskie. Poza tym znajdowały się  pomieszczenia techniczne. Na piętrze były biura programowe oraz administracja. Obiekt posiadał nowoczesne, specjalnie zaprojektowane akustycznie studia. Rozgłośnia również otrzymuje aparaturę nagrywającą na płytach decelitowych. Umożliwia to rozgłośni archiwizowanie ważnych wydarzeń życia społecznego. W maju 1937 roku w okręgu krakowskim zarejestrowanych było  80.511 radioodbiorników

Następna siedziba rozgłośni krakowskiej przy ul. Pędzichów-Boczna 6 Lena Meyerholdowa - spikerka Alfred Woycicki - spiker (od 1931 roku), prelegent oraz sekretarz rozgłośni Stefan Szymański - spiker

   
       

Dalsza historia stacji do 1939 roku

Powrót do mapy