KADET – Prawdziwy luksus w klasie popularnych odbiorników. Trzy pełne zakresy fal. Duży głośnik dynamiczny. Trzy lampy o wielkiej wydajności. Regulowany selektor. Duo–reżektor. Reprodukcja płyt gramofonowych. Skrzynka o liniach opływowych. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki).

Typ Z (do prądu zmiennego) cena 200zł.                             

 Typ U (do każdego prądu)  cena 230 zł.                                

Typ B (bateryjny)             cena 180 zł.      

KORDIAL – Luksusowy odbiornik wieloobwodowy o minimalnej podatności na przeszkody i zaburzenia sieciowe. Zalecany specjalnie w gorszych warunkach odbioru. Trzy pełne zakresy fal. Duży koncertowy głośnik dynamiczny. Cztery lampy. Trzy pentody. Duo–reżektor. Reprodukcja płyt gramofonowych. Skrzynka o liniach opływowych. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki).

Typ Z  (do prądu zmiennego)    200zł.                               

Typ U  (do każdego prądu) 230zł.                                 

Typ B  (bateryjny)  180 zł.

Elektrit Allegro

ALLEGRO – refleksowa 7 – obwodowa superheterodyna w luksusowym wykonaniu. Trzy pełne zakresy fal. Cztery lampy. Duży koncertowy głośnik dynamiczny. Siedem obwodów strojonych. Maksymalna selektywność. Wysokosprawny anti-fading Moderator krótkodystansowy. Regulowana transmisja płyt gramofonowych. Modulator dźwięku. Oko magiczne. Telefoniczna dwubiegowa beztrybowa tarcza strojeniowa. Skrzynka o liniach opływowych. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki).               

Typ Z (do prądu zmiennego) cena 380zł.                          

  Typ U (do prądu stałego i zmiennego) cena  415zł.           

Typ B (bateryjny)   cena 325 zł.

FIDELIO – Klasyczna siedmioobwodowa superheterodyna luksusowa o pięknej barwie dźwięku. Trzy pełne zakresy fal. Pięć lamp. Zmienna selektywność 7–9–11 kHz. Oko magiczne. Koncertowy wielki głośnik dynamiczny. Telefoniczna dwubiegowa beztrybowa tarcza strojeniowa. Wysokosprawne wyrównanie zaników. Moderator krótkodystansowy. Kompensacja basów. Regulowana reprodukcja płyt gramofonowych. Skrzynka o liniach opływowych. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki.)               

Typ Z (na prąd zmienny)  cena  475 zł.                              

Typ U (do każdego prądu) cena  525 zł.                             

  Typ B (bateryjny )              cena  400 zł. 

EROICA – Odbiornik ten przekracza granicę wymogów, stawianych odbiornikom normalnym. Szczególnie dbale i ultraluksusowo wyposażona superheterodyna. System dwu – głośnikowy. Klasyczny układ siedmioobwodowy. Sześć lamp. Największa wydajność. Trzy pełne zakresy fal. Samoczynny antifading. Moderator krótkodystansowy. Kompensacja basów. Regulowana i modulowana reprodukcja płyt gramofonowych. Zmienna selektywność. 7–9–11 kHz. Dwubiegowa beztrybowa tarcza strojeniowa. Oko magiczne. Skrzynka o liniach opływowych (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki).

Typ Z (do prądu zmiennego) cena 625 zł.                            

Typ U (do każdego prądu)  cena 675 zł.

Instrukcja obsługi

AUTOMATIC - Luksusowa 6-lampowa superheterodyna z możliwością  wybierania w sposób automatyczny zaprogramowanych stacji. Regulowana szerokość wstęgi 7-9-11-14kHz. Oko magiczne. Przełącznik mowa–muzyka. Regulacja siły głosu. Regulacja barwy tonu. Dwustopniowe opóźnione wyrównywanie zaników prądu. Sprzężenie kompensacyjne. Siedem obwodów strojonych. Trzy zakresy fal (15 – 2000 m). Regulowana reprodukcja płyt gramofonowych. Wielki głośnik koncertowy. Zawór częstotliwości pośredniej. Układ trójdiodowy. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki). Produkowano tylko typ Z.

OCEANIC - ośmiolampowa superheterodyna. Odbiór na falach średnich 200-550m i krótkich13 - 200m podzielony na cztery sekcje.Czułość1mV, selektywność 70dB. Produkcja tego modelu przeznaczona była w całości na eksport , do krajów o klimacie tropikalnym między innymi do Brazylii. Specjalne impregnaty miały zabezpieczyć drewnianą obudowę przed roztoczami a powłoki antykorozyjne położone na podzespoły metalowe przed wysoką wilgotnością.

Produkowany tylko w typie U (uniwersalny)

LARGO - Pięciolampowa luksusowa superheterodyna. Regulowana szerokość wstęgi. Fluoryzujący promień  katodowy – „oko magiczne”. Regulacja siły głosu. Regulacja barwy tonu. Dwustopniowe wyrównanie zaników (antifading). Kondensator potrójny. Siedem obwodów strojonych. Wielkopłaszczyznowa skala transparentna. Rozszerzone trzy zakresy fal: 16–55m, 200–600m, 750–2000m. Regulowana reprodukcja płyt gramofonowych. Moderator dystansowy. (Oryginalny tekst na podstawie wydawnictw fabryki).

Typ Z (na prąd zmienny) cena 450 zł.                                

Typ U (na każdy  prąd).               

Odbiornik choć opracowany był w latach 1936-37  pojawił się na rynku w styczniu 1938 roku poza oficjalną ofertą firmy.

Powrót do strony Towarzystwa Radiotechnicznego ELEKTRIT

Powrót do strony głównej